slidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslider
   RYCHLÝ KONTAKT

JSDH Frenštát
Střelniční 130
744 01 Frenštát p.R

Tel.: 556 835 222

Podrobný kontakt

O jednotce

Základní právo na ochranu života, zdraví a majetkových hodnot je zakotveno v Ústavě České republiky. Požární ochrana věcně představuje vytvoření účinné ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytnutí pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Frenštát p. Radhoštěm plní nezastupitelnou úlohu při ochraně lidských životů, životů hospodářských zvířat a při ochraně majetku občanů tohoto města a okolí. JSDH je jediným subjektem v obci, která je schopna profesionálně poskytnout pomoc při plnění úkolů při mimořádných událostech.

Jednotka je v souladu s přílohou č.4 Nařízení Moravskoslezského kraje č.3/2012, kterým se mění Nařízení Moravskoslezského kraje č.6/2002, kterým se stanoví podmínky pro zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, zařazena do seznamu jednotek předurčených k zásahům pro požáry, dopravních nehody, havárie s nebezpečnými látkami, živelné pohromy a jiné mimořádné události. Dále také při plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.).
Udržitelnost, modernizace a profesionalizace JSDH Frenštát p. Radhoštěm by měla být jednou z důležitých priorit města Frenštát p. Radhoštěm.

Na základě usnesení Zastupitelstva města č. 50/14 písm. i) ze dne 10.9.1992 ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) a § 68 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, byla předána zřizovací listina pro organizační složku Jednotka sboru dobrovolných hasičů.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů, je jedna z organizačních složek města Frenštát pod Radhoštěm, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. JSDH plní úkoly stanovené městem Frenštát p. Radhoštěm v rámci svěřené působnosti.

Aktuální zásahy

Technická pomoc
Zásah ze dne 21.7.2016

Jednotka vyjela do obce Tichá k záchraně zvířete. Před příjezdem naší jednotky byl pes, který byl uvízlý v kovové brance vyproštěn svými majiteli. Zvíře bylo v pořádku. Doporučení na kontrolu k veterináři. 


zobraz celý zásah
Technická pomoc
Zásah ze dne 21.7.2016

Jednotka vyjela do Martinské čtvrti k záchraně osoby. Při dojezdu na místo jsme za dveřmi bytu slyšeli volat pána o pomoc. Jednotka provedla násilný vstup přes dveře bytu. Vylomení FAB vložky. Společně s ošetřovatelkou jsme provedli vyšetření pacienta a po do
zobraz celý zásah

Technická pomoc
Zásah ze dne 18.7.2016

Jednotka vytáhla z kanálu cca 2 metry hlubokého mladou srnu. Jednotka převezla mládě z objektu CO skladů a vypustila ho k matce, která postávala nedaleko. Zvíře bylo bez zjevného poranění. Na místě zasahovala i obecní Policie. Místo předáno Obecn&ia
zobraz celý zásah

Technická pomoc
Zásah ze dne 16.7.2016

Jednotka byla vyslána na ul. Markova ve Frenštátě pod Radhoštěm k likvidaci hmyzu. Průzkumem bylo zjištěno že se jedná o sršně ve střeše. Pomocí nastavovacího žebříku a chemických přípravků byl hmyz zlikvidován

 


zobraz celý zásah

Aktuální informace


28.6.2016 byla slavnostně otevřena nově zrekonstruována stanice ve Frenštátě. Předání se zúčastnili

zobraz celou aktualitu
TFA 4.6.2016 Aktualita ze dne 5.6.2016

V sobotu proběhla soutěž v TFA Frenštátský mamut 2016.

zobraz celou aktualitu
T.F.A. Aktualita ze dne 31.5.2016

Přijdte podpořit naší soutěž nejtvrdší hasič přežije , která se koná dne 4.6.2016 na skokansk&yacu

zobraz celou aktualitu
Hledáme dobrovolné hasiče Aktualita ze dne 22.5.2016

Hledáme hasiče do našich řad. Pokud se cítíš jako správný chlap přidej se k nám. Info na

zobraz celou aktualitu
   PARTNEŘI