sliderslidersliderslidersliderslidersliderslider
   RYCHLÝ KONTAKT

JSDH Frenštát
Střelniční 130
744 01 Frenštát p.R

Tel.: 556 835 222

Podrobný kontakt

O jednotce

Základní právo na ochranu života, zdraví a majetkových hodnot je zakotveno v Ústavě České republiky. Požární ochrana věcně představuje vytvoření účinné ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytnutí pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Frenštát p. Radhoštěm plní nezastupitelnou úlohu při ochraně lidských životů, životů hospodářských zvířat a při ochraně majetku občanů tohoto města a okolí. JSDH je jediným subjektem v obci, která je schopna profesionálně poskytnout pomoc při plnění úkolů při mimořádných událostech.

Jednotka je v souladu s přílohou č.4 Nařízení Moravskoslezského kraje č.3/2012, kterým se mění Nařízení Moravskoslezského kraje č.6/2002, kterým se stanoví podmínky pro zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, zařazena do seznamu jednotek předurčených k zásahům pro požáry, dopravních nehody, havárie s nebezpečnými látkami, živelné pohromy a jiné mimořádné události. Dále také při plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.).
Udržitelnost, modernizace a profesionalizace JSDH Frenštát p. Radhoštěm by měla být jednou z důležitých priorit města Frenštát p. Radhoštěm.

Na základě usnesení Zastupitelstva města č. 50/14 písm. i) ze dne 10.9.1992 ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) a § 68 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, byla předána zřizovací listina pro organizační složku Jednotka sboru dobrovolných hasičů.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů, je jedna z organizačních složek města Frenštát pod Radhoštěm, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. JSDH plní úkoly stanovené městem Frenštát p. Radhoštěm v rámci svěřené působnosti.

Aktuální zásahy

Dopravní nehoda
Zásah ze dne 20.2.2017

Jednotka byla vyslána k DN na ul. Rožnovská ve Frenštátě pod Radhoštěm. Průzkumem bylo zjištěno na místě PČR, ZZS.  Jednotka na rozkaz VZ vyprostila řidičku ve spolupráci s ZZS a pomáhala při ošetřování. Spolujezdec nebyl zraněn a předán
zobraz celý zásah

Technická pomoc
Zásah ze dne 18.2.2017

Jednotka ve spolupráci se ZZS snesla pacienta z 3NP do vozidla ZZS. Událost se stala ve Školské čtvrti.


zobraz celý zásah
Technická pomoc
Zásah ze dne 17.2.2017

Jednotka byla vyslaná na ul. Na Nivách ve Frenštátě pod Radhoštěm k uhynulému ptáku. Průzkumem bylo zjištěno že se jedná o uhynulou volavku v potoku. Jednotka na rozkaz VZ si č.1 oblékl oblek TYVEK, gumové rukavice, respirátor uhynulou volavku vložil do ig
zobraz celý zásah

Technická pomoc
Zásah ze dne 15.2.2017

Jednotka provedla za asistence policie ČR otevření zabouchnutých vstupních dveří do bytu otvíračem zabouchnutých dveří bez poškození. Za účasti Policie byl byt předán majitelce. 


zobraz celý zásah

Aktuální informace


Hledáme dobrovolné hasiče Aktualita ze dne 20.9.2016

Hledáme hasiče do našich řad. Pokud se cítíš jako správný chlap přidej se k nám. Info na

zobraz celou aktualitu
Výběrové řízení Aktualita ze dne 11.8.2016

Město Frenštát p.R. vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Hasič - strojník - mechanik"..

zobraz celou aktualitu

28.6.2016 byla slavnostně otevřena nově zrekonstruována stanice ve Frenštátě. Předání se zúčastnili

zobraz celou aktualitu
   PARTNEŘI