sliderslidersliderslidersliderslidersliderslider
   RYCHLÝ KONTAKT

JSDH Frenštát
Střelniční 130
744 01 Frenštát p.R

Tel.: 556 835 222

Podrobný kontakt

O jednotce

Základní právo na ochranu života, zdraví a majetkových hodnot je zakotveno v Ústavě České republiky. Požární ochrana věcně představuje vytvoření účinné ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytnutí pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Frenštát p. Radhoštěm plní nezastupitelnou úlohu při ochraně lidských životů, životů hospodářských zvířat a při ochraně majetku občanů tohoto města a okolí. JSDH je jediným subjektem v obci, která je schopna profesionálně poskytnout pomoc při plnění úkolů při mimořádných událostech.

Jednotka je v souladu s přílohou č.4 Nařízení Moravskoslezského kraje č.3/2012, kterým se mění Nařízení Moravskoslezského kraje č.6/2002, kterým se stanoví podmínky pro zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, zařazena do seznamu jednotek předurčených k zásahům pro požáry, dopravních nehody, havárie s nebezpečnými látkami, živelné pohromy a jiné mimořádné události. Dále také při plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.).
Udržitelnost, modernizace a profesionalizace JSDH Frenštát p. Radhoštěm by měla být jednou z důležitých priorit města Frenštát p. Radhoštěm.

Na základě usnesení Zastupitelstva města č. 50/14 písm. i) ze dne 10.9.1992 ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) a § 68 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, byla předána zřizovací listina pro organizační složku Jednotka sboru dobrovolných hasičů.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů, je jedna z organizačních složek města Frenštát pod Radhoštěm, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. JSDH plní úkoly stanovené městem Frenštát p. Radhoštěm v rámci svěřené působnosti.

Aktuální zásahy

Únik kapalin
Zásah ze dne 20.3.2017

Jednotka vyjela k úniku kapalin do vodního toku na Kopanou. Jednotka provedla kontrolu vypouštěných fekálií společně s MP a pracovníci referátu ŽP MěÚ Frenštát p.R a po příjezdu HZS bylo rozhodnuto, fekálie zředěny vodou a vsáknuté do
zobraz celý zásah

Technická pomoc
Zásah ze dne 20.3.2017

Jednotka byla vyslána na ul. 6. Května k otevření uzavřených prostor . Na místě PČR. Průzkumem bylo zjištěno že se jedná o zabouchnuté dveře bytu  kde dle sdělení  nájemníka , vaří. Jednotka provedla otevření bytu bez poškození
zobraz celý zásah

Technická pomoc
Zásah ze dne 19.3.2017

Výjezd na ulici Dolní na otevření bytu. Jednotka provedla průzkum. S majitelkou jsme se dohodli, že dveře otevřeme. násilím. V bytě byl přítel s dcerou. Před otevřením bytu přítel otevřel, že tvrdě spal. Bez zranění osob a poškození dveří. Na m&iac
zobraz celý zásah

Technická pomoc
Zásah ze dne 18.3.2017

Jednotka vyjela na ulici 6.Května na snesení pacienta. Provedené snesení pacientky z 2NP do vozidla ZZS.


zobraz celý zásah

Aktuální informace


Hledáme dobrovolné hasiče Aktualita ze dne 20.9.2016

Hledáme hasiče do našich řad. Pokud se cítíš jako správný chlap přidej se k nám. Info na

zobraz celou aktualitu
Výběrové řízení Aktualita ze dne 11.8.2016

Město Frenštát p.R. vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Hasič - strojník - mechanik"..

zobraz celou aktualitu

28.6.2016 byla slavnostně otevřena nově zrekonstruována stanice ve Frenštátě. Předání se zúčastnili

zobraz celou aktualitu
   PARTNEŘI