slidersliderslidersliderslidersliderslider
   RYCHLÝ KONTAKT

JSDH Frenštát
Střelniční 130
744 01 Frenštát p.R

Tel.: 556 835 222

Podrobný kontakt

Výroční zpráva Mladí hasiči Frenštát pod Radhoštěm za rok 2016

1.1.2017

V roce 2016 měl kroužek mladých hasičů ve Frenštátě v členské základně 17 dětí ve věku od 6 do 15let.

Začátek roku v zimní sezóně jsme s dětmi věnovali fyzické přípravě v tělocvičně Sokolovna , a také přípravě na uzlařské soutěže.

Tato příprava se nám vyplatila a naše družstvo obsadilo 1. Místo v kategorii mladší žáci. Mezi jednotlivci Matěj Horák obsadil krásné 3. místo ze 75 soutěžících. V uzlařské soutěži ve Veřovicích se nám také zadařilo. Obsadili jsme v družstvech celkově 3. Místo a v jednotlivcích Michal Mužík obsadil 5. Místo ze 45 soutěžících.

Na počátku dubna nám byla slavnostně předána k užívání nová klubovna, kde jsme se nerušeně mohli věnovat teorii a  přípravě na znalostní soutěže.

Doplňkově jsme letos zařadili do programu i anketu, jejímž cílem bylo vybrat horský vrchol v okolí Frenštátu, který budeme pravidelně navštěvovat a považovat za naše tajné poradní místo. A to se i tajným stalo 

Uspořádali jsme i tradiční výstupy na Velký Javorník, první v únoru a druhý v listopadu. Proběhla sběrová akce, kterou jsme nejen splnili programovou náplň činnosti kroužku, ale i si zajistili nějaké malé finance pro fungování.

Rok 2016 byl pro nás prvním, ve kterém jsme se zapojili do okresní soutěže Floriánek, který sdružoval 9 soutěží během celé sezóny. Od toho se odvíjela i naše tréninková příprava na hasičském hřišti, které jsme navštěvovali dvakrát týdně.  Příprava se vyplatila a pro nás vynesla celkově 7. Místo z 16 družstev.

 Druhé kolo celostátní hry Plamen se uskutečnil v Lubojatech v květnu a po sečtení všech disciplín jsme nakonec obsadili 6. Místo z 12 týmů.  V podzimním prvním kole jsme ve Veřovicích po zaváhání na štafetě 4x60m i Závodu Požárnické Všestrannosti obsadili celkově 7. Místo z 14 družstev a to nás zavazuje vylepšit výsledek v druhém kole.

Účast na pohárové soutěži v Tiché nám vynesla stupně vítězů a to 1.a 2. místo v kategorii mladší žáci a 2.místo v kategorii starší žáci, kde nám v sestavě družstva vypomohli členové SDH Trojanovice.
Na pohárové soutěži v Trojanovicích se nám bohužel nazadařilo tak, jako v předchozím roce a naše družstva se umístila mimo stupně vítězů.

Zúčastnili jsme se i každoročních akcí sdružení. Vaječina proběhla i s tréninkem ve štafetě na hasičském hřišti. S ukázkami jsme vystoupili na Dni města Frenštát, Dni se záchranáři.

U příležitosti konání Mistrovství světa v požárním sportu v Ostravě jsme v srpnu podnikli návštěvu této ojedinělé akce a shlédli a podpořili ty nejlepší závodníky-hasiče z celého světa. Zároveň jsme s dětmi navštívili olympijský park na Ostravském výstavišti, kde bylo pro děti spousta sportovních aktivit.

Podzim byl také ve znamení sbírání lesních plodů, kterých jsme nasbírali přes padesát kilo. Za závazek jsme si dali, že při zimním výletě na hory, těmito plody naplníme krmelce.

Na konci listopadu jsme uspořádali přenocování na hasičárně, kterému předcházela návštěva krytého bazénu ve Frenštátě. Druhý den jsme navázali brigádou na hasičském hřišti.

Dne 3.12. se členové kroužku mladých hasičů zúčastnili soutěže která není zařazena do hasičských soutěží, a to „Běhu do vrchu Ráztoka- Pustevny, resp. Od hotelu Ráztoka – ke spodní stanici lanovky na Pustevny. Vzhledem k velké účasti našich členů na této soutěži a jejich individuálním výkonům, se nám podařilo ve všech věkových kategoriích umístit na stupních vítězů.

Soutěžní rok jsme uzavřeli 17. 12., kdy jsme se zúčastnili uzlařské soutěže v Odrách. V družstvech jsme obsadili mezi mladšími 4. Místo, ve starších 3. Místo a v jednotlivcích 1. Místo obsadil Šimon Motyka a mezi vedoucími  2. Místo Robert Jalůvka a 3. Místo Klaudie Murasová. Hasičský rok jsme téhož dne odpoledne uzavřeli vařením Vánočního punče pod ozdobeným stromkem na hasičském hřišti. Za zpěvu koledy jsme dětem předali dárkový Vánoční balíček a uspořádali i ohňostroj na ukončení našeho hasičského roku.

Chtěli bychom poděkovat vedení města, sdružení, jednotce a rodičům za finanční podporu naší činnosti, která nám pomohla realizovat přestavbu vozíku pro přepravu vybavení a nákup potřebného vybavení.

Děkujeme za podporu členům sdružení, jednotky a všem, kteří se zúčastnili, nebo jakkoli zapojili do činností našeho kroužku. Do roku 2017 vstupujeme opět s vyhlídkou bohatého programu, a doufáme, že naše činnost obohatí nejen naše mladé členy, ale všechny kdo se na ni s námi podílí.

Za vedení mladých hasičů Frenštát pod Radhoštěm dne 6. 1. 2017  Martin Turek, Robert Jalůvka

   PARTNEŘI